DSE季節又黎啦,相信好多同學仔同家長都煩惱緊升學嘅問題!如果想海外升學應該點做呢?

其實而家文憑試嘅成績喺國際間嘅認受性都好高,中六嘅學生可以直接喺英國、澳洲、新西蘭、美國同埋加拿大申請入讀大學。喺外國留學唔單止可以增廣見聞,仲可以選擇更多嘅出路。如果DSE未必夠分入讀本地心儀大學或者科目,咁你都可以考慮選擇海外升學!海外嘅大學會列明對DSE考生嘅收生要求,只要你達到呢啲要求,就可以申請入讀啦。而且海外大學嘅科目係更多元化,例如學生可以選擇航空學、復康學同埋獸醫學等等。以南澳大學(University of South Australia)為例,佢嘅民用航空學士學位非常出名,學生可以一路讀大學一路報讀商用飛行執照嘅飛行訓練課程!DSE收生要求係成績最佳五科達16分,ielts達到6分就可以啦。

相信家長同同學仔對於海外升學仍然會有好多疑問,例如「DSE放榜之前可唔可以報讀海外大學?」、「海外有邊間大學適合我讀?」、「邊間大學可以報讀到我心儀嘅科目?」,呢個時候海外升學中心就幫到你!AAS博華海外升學中心可以提供免費嘅升學資訊,為客戶提供專業意見,亦都可以安排英語入學測試同埋代辦入學申請等等,令你免除升學煩惱!詳情可以click入https://aas.com.hk/ 睇睇!